Chặng đường Revit API của Đặng Lê Quan

Đã đăng vào

Mình là ai ? Xin chào các bạn, mình là Đặng Lê Quan, người đã sáng lập và phát triển bộ Add-ins Q’Apps bao gồm hơn 50 công cụ giúp cải thiện tốc độ làm việc trên phần mềm Revit. Mình cũng là tác giả của Khóa học lập trình Revit API! Hành trình của mình […]