Q'Apps - BIM Tools for Revit

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

Bài viết trình bày lịch sử các cập nhật của QˊApps – BIM Tools for Revit.
Link tải về bộ cài đặt: 
https://revitapivietnam.com/download
Tham gia khóa học Lập trình Revit API do QˊApps tổ chức để giúp bạn có đủ khả năng tự tay làm ra các tool cho Revit: https://revitapivietnam.com/khoa-hoc-lap-trinh-revit-api

Version 2.0.0

 • Ngày phát hành: 30/12/2019
 • Nội dung cập nhật:
  1. Giới thiệu QˊApps Installer : giúp cài đặt/cập nhật QˊApps trở nên đơn giản hơn.
  2. Thêm tính năng nhắc người dùng tự động cập nhật khi QˊApps có update mới.

Version 2.0.1

 • Ngày phát hành: 05/01/2020
 • Nội dung cập nhật:
  1. Cho phép sử dụng Free khi internet của người dùng kết nối được vào trang web https://revitapivietnam.com
  2. Cập nhật Add-in: Sheet Numbering.
   Xem video 
   tại đây

Version 2.0.3

 • Ngày phát hành: 12/01/2020
 • Nội dung cập nhật:
  1. Rebar for Beam : Cho phép pick 2 điểm của đoạn dầm cần dựng thép, tự động tính lại khoảng L/4, L/6 giúp bố trí thép đai.
   Xem video
    tại đây.
  2. Cập nhật Add-in: Crop View. Cho phép crop view trên mặt bằng, mặt cắt.
   Xem video 
   tại đây.
  3. Bổ sung Add-in mới: Select Column/Wall Same Location