Q'Apps - BIM Tools for Revit

ADD-IN AUTO JOIN TUTORIAL

Hi everyone, Q’Apps has been converted to Alpha BIM. Please visit our new website for more information: https://alphabimvn.com/vi/

Add-in Auto Join giúp người dùng tối ưu hóa thao tác join mô hình trong Revit. Người dùng được phép tùy chọn join cấu kiện theo thứ tự ưu tiên tùy chỉnh cũng như Unjoin nếu cần thiết:
Q’Apps xin giới thiệu tới các bạn hướng dẫn chi tiết cho sử dụng Add-In Auto Join.

  1. Cài đặt Q’Apps
    Bạn có thể cài đặt bộ full Q’Apps hoặc cài đặt riêng Add-in Auto Join. Cách cài đặt Add-in Q’Apps, bạn xem theo đường link bên dưới nhé.
  2. Cách sử dụng Auto-Join
    Trong menu Q’Apps, bạn dễ dàng thấy task Auto Join như hình bên dưới.

Trong lần đầu tiên sử dụng Add-in, bạn sẽ phải thiết lập những Rule join sao cho phù hợp với yêu cầu của bạn