Revit API journey of Dang Le Quan

Posted on

Mình là ai ? Xin chào các bạn, mình là Đặng Lê Quan, người đã sáng lập và phát triển bộ Add-ins Q’Apps bao gồm hơn 50 công cụ giúp cải thiện tốc độ làm việc trên phần mềm Revit. Mình cũng là tác giả của Khóa học lập trình Revit API! Hành trình của mình […]

VERSION HISTORY

Posted on

The article presents the history of updates of QˊApps - BIM Tools for Revit.
Take part in the Revit API programming course organized by QˊApps to help you create tools that rise power for the Revit software.